Siirry sisältöön
Airut 3/2024

Tunnetko liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen?

Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksessa on sininen merkki, jossa valkoinen pyörätuolissa istuva hahmo.
Näytä kuvan suurikontrastinen versio Näytä kuvan normaali versio Suurena kuvaa

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus on henkilökohtainen. Tunnusta voidaan käyttää vain siinä ajoneuvossa, jossa luvanhaltija on kuljettajana tai kuljetettavana. Pysäköintitunnus kelpaa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Teksti Virpi Jylhä

Näkövamman perusteella tunnuksen voi saada, kun näöntarkkuus on paremmassa silmässä enintään 0,1 ja haittaluokaksi on määritelty vähintään 17 näkövammasta johtuen.

Tunnuksella voi pysäköidä

  • pyörätuolimerkillä merkityillä paikoilla
  • alueilla, joissa pysäköinti on muuten kielletty liikennemerkillä ”Pysäköinti kielletty” tai ”Pysäköintikieltoalue”
  • aikarajoitetuilla alueilla rajoitusta pidemmäksi ajaksi
  • pihakaduille, jos tästä ei ole huomattavaa haittaa
  • pyöräkadun ajoradalla muuallekin kuin merkitylle pysäköintipaikalle, jos siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa
  • maksua suorittamatta maksullisilla pysäköintipaikoilla.

Taksin tai invataksin saa pysäyttää maksullisille paikoille pysäköintiluvan haltijan ottamiseksi tai jättämiseksi kyytiin. Taksi ei siis saa pysäköidä ilmaiseksi luvan turvin maksulliselle paikalle.

Pysäköintitunnus ei oikeuta pysäköimään paikkoihin, jotka on osoitettu liikennemerkein vain tietyille ajoneuvoille. Tunnuksen haltijan ei myöskään tarvitse pääsääntöisesti osoittaa ajoneuvon pysäköinnin alkamisaikaa. Tähän on joitakin poikkeuksia, esimerkiksi lentokenttä.

Jos sinulla ei ole aiempaa pysäköintitunnusta tai aiempi tunnuksesi on myönnetty alle 10 vuoden määräajaksi, pitää hakemukseen liittää lääkärinlausunto. Tarvitset sen myös silloin, jos tunnuksesi on aiemmin myönnetty toisessa EU- tai ETA-maassa. Lääkäreillä ja lääkäriasemilla on lausuntolomakkeita, jotka on tarkoitettu pysäköintitunnuksen hakemista varten.

Pysäköintitunnusta haetaan sähköisessä asiointipalvelussa tai Ajovarman palvelupisteessä. Hakemusta ei voi postittaa, mutta toinen henkilö voi asioida puolestasi valtakirjalla. Pysäköintitunnus on maksullinen ja se maksetaan hakemuksen jättämisen yhteydessä. Kun pysäköintitunnus on myönnetty, se postitetaan hakijalle.