Siirry sisältöön
Airut 9/2018

Teatteri ja musiikki suosituimmat taidemuodot

Kaksi mustaa teatterinaamaria, joista toisen silmät on sidottu punaisella liinalla.
Näytä kuvan suurikontrastinen versio Näytä kuvan normaali versio Suurena kuvaa
Kuva: Shutterstock

Näkövammaisten Kulttuuripalvelun jäsenkyselyyn vastanneista jopa neljä viidestä on kokeillut kuvailutulkkausta.

Teksti Aatu Komsi
Kuvitus Shutterstock

Näkövammaisten Kulttuuripalvelun jäsenille tärkeimpiä kulttuurimuotoja ovat teatteri ja musiikki. Kulttuuripalvelun tuoreen jäsenkyselyn mukaan yleisin kulttuuritapahtuma, johon kyselyyn vastanneet olivat viimeisen vuoden aikana osallistuneet, oli teatteri (65 prosenttia vastaajista) ja seuraavaksi yleisin konserttisalissa tapahtuva ohjelma (58 prosenttia). Museossa tai galleriassa oli käynyt 37 prosenttia vastaajista ja elokuvissa 35 prosenttia.

Monivalintakysymyksen muita vaihtoehtoja olivat luennot ja ulkoilmafestivaalit. 11 prosenttia vastaajista ei ollut osallistunut vuoden aikana yhteenkään tarjotuista vaihtoehdoista. Sama asetelma toistui, kun vastaajia pyydettiin kuvailemaan unelmiensa kulttuuritapahtumaa. Vastauksissa yleisin tapahtuman sisältöön liittyvä toive oli musiikki (58 prosenttia sisältöä kuvanneista) ja sen jälkeen teatteri (46 prosenttia). Mainintoja saivat monitaiteelliset sisällöt ja kuvataide.

Peräti 84 prosenttia kaikista vastaajista oli kokeillut kuvailutulkkausta vähintään kerran. Yleisin kuvailutulkattuna nautittu taidemuoto oli elokuva, jota oli kuvailutulkattuna seurannut vastaajista jopa puolet. Seuraavaksi suosituimpia kuvailutulkattuja sisältöjä olivat teatteriesitykset (43 prosenttia), tv-ohjelmat (39), museot (28) ja urheilutapahtumat (11). Tulosten perusteella kulttuurin nauttiminen nimenomaan toisten näkövammaisten kesken ei ole suurimmalle osalle vastaajista tärkeintä. Kysymykseen, mikä on kulttuuriharrastuksessa vastaajalle tärkeintä, vain 13 prosenttia valitsi vaihtoehdon vertaisryhmä.

Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan, mitkä tekijät vaikuttivat eniten kulttuurielämään osallistumiseensa. Ohjelman sisältö oli tärkein yli puolelle vastaajista, mutta myös omaan vammaan liittyvät tekijät saivat paljon mainintoja. Yli neljännes vastaajista nosti tärkeimmäksi asiaksi tapahtuman sijainnin, liikenneyhteydet tai avustajan saamisen mukaan.

Kyseessä oli Näkövammaisten Kulttuuripalvelun ensimmäinen jäsenkysely yhdistyksen koko 87-vuotisen historian aikana.


Kyselyyn vastasi 100 yhdistyksen jäsentä. Tulokset julkaistaan Näkövammaisten Kulttuuripalvelun nettisivuilla ja Näkövammaisten liiton postirobotin kulttuuri-alueella.