Siirry sisältöön
Airut 12/2019

Liitto selvitti apuvälineiden saatavuutta

Valollinen suurennuslasi, jossa on kahva kädessäpitämistä varten.
Näytä kuvan suurikontrastinen versio Näytä kuvan normaali versio Suurena kuvaa
Coil ATmax -suurennuslasi
Kuva: Aviris

Näkövammaisten liitto on tehnyt selvityksen näönkäytön apuvälineiden yhdenvertaisesta saatavuudesta sairaanhoitopiireittäin.

Selvitystä varten liitto pyysi sairaanhoitopiireiltä tietoja näönkäytön apuvälineitä koskevasta ratkaisukäytännöstä vuodelta 2018. Sairaanhoitopiirit vastasivat pyyntöön varsin kattavasti.

Näkövammaisten yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta peruspalvelujen saatavuus on keskeisessä asemassa.

Näkövammaisten liiton sairaanhoitopiireille tekemän kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että näkemisen apuvälineiden myöntämisessä asiakkaille esiintyy jokseenkin vaihtelevia käytäntöjä. Keskimäärin näkövammainen henkilö saa sairaanhoitopiiriltään valkoisen kepin, suurennuslasin valolla sekä silmälaseja, linssejä tai kehyksiä. Sen sijaan kannettavia tietokoneita, suurentavia kameroita, suurentavia laseja tai linssejä ei yleensä saada. Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2018 julkaiseman apuvälineiden luovutusperusteita koskevan oppaan tavoite ei siis ole kokonaan toteutunut.

Näkövammaisten liitossa ollaan huolissaan siitä, saavatko näkövammaiset asiakkaat apuvälineet tarvitsemassaan laajuudessa. Tämän vuoksi olisi tarpeellista saada ministeriötason seurantaa, ohjeistusta ja mahdollisesti koulutusta sairaanhoitopiireille siitä, että näkemisen apuvälineitä myönnetään riittävästi ja yhdenvertaisesti koko maassa.

Lisäksi tarvitaan valtakunnallista ja alueellista keskustelua ja kehittämistyötä. Näkövammaisten liitto katsoo, että näkemisen apuvälineiden osalta apuvälineiden luovutusperusteet ovat liian yleisluonteisia. Vaikka apuvälineen tarve on arvioitava yksilöllisesti, on tärkeää, että apuvälineiden tarpeen arviointi tapahtuu samanlaisin kriteerein kaikissa sairaanhoitopiireissä. Valtakunnallista yhdenmukaistamista tarvitaan myös apuvälineiden kirjaamisessa.

Näkemisen apuvälineiden yhdenvertainen saatavuus Suomessa -selvityksen ovat toimittaneet Näkövammaisten liiton sosiaaliturvapäällikkö Laura Tolkkinen, avustava lakimies Elina Ketonen ja kehittämispäällikkö Reijo Juntunen. Selvitys tehtiin ensimmäistä kertaa.

Selvitys docx-muodossa

Selvitys pdf-muodossa