Siirry sisältöön
Airut 8/2019
Kysy asiantuntijalta

Liikunta- ja näkövammainen voi saada autoveronpalautuksen

satasen seteleitä taiteltuna auton muotoon.
Näytä kuvan suurikontrastinen versio Näytä kuvan normaali versio Suurena kuvaa
Kuva: Shutterstock

Mitä autoveronpalautus näkövammaiselle tarkoittaa?

Sosiaaliturvapäällikkö Laura Tolkkinen Näkövammaisten liitosta vastaa:

Vammainen henkilö voi saada autoveroa takaisin autosta, joka tulee hänen käyttöönsä ja rekisteröidään hänen omistukseensa ensimmäistä kertaa Suomessa. Näkövammainen hakija, joka itse ei voi ajaa autoa, voi siis saada autoveronpalautusta, kun auto tulee hänen henkilökohtaiseen käyttöönsä.

Autoveronpalautusta voi saada autoverolain 51 pykälän perusteella, kun henkilön pysyvästä liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä haitta on vähintään 80 prosenttia, pysyvästä invaliditeetista aiheutuva pysyvä haitta on vähintään 60 prosenttia, tai alaraajan tai alaraajojen puuttumisesta tai toimintavajavuudesta johtuva liikuntakyvyn pysyvä alenema on 40 prosenttia.

Auton tulee olla tarpeellinen työn, toimen tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun vuoksi.

Palautettavan autoveron enimmäismäärä on 3770 euroa, kun palautus myönnetään 80-prosenttisen liikunta- tai näkövamman tai 60-prosenttisen pysyvän invaliditeetin perusteella. Jos henkilö tarvitsee vammansa vuoksi välttämättä automaattivaihteista autoa, palautettavan veron enimmäismäärä on 4980 euroa.

Autoveron palautusta tulee hakea kirjallisesti kuuden kuukauden kuluessa auton rekisteröintipäivästä lukien tai jos auto on ostettu osamaksulla, siitä kun hakijasta on tullut auton omistaja. Autoveronpalautusta invaliditeetin perusteella haetaan verohallinnon Hakemus invalidin autoveronpalautuksesta -lomakkeella.

Verohallinto voi vammaisuuden perusteella, erityisen painavista syistä palauttaa kohtuulliseksi katsomansa osan autoverosta. Tällainen veronhuojennus myönnetään erillisen harkinnan perusteella. Verohuojennusta myönnettäessä otetaan huomion muun muassa vamman laatu, jonka on oltava liikkumista estävä, auton tarpeellisuus sekä perheen taloudellinen ja muu sosiaalinen tilanne. Veron huojennuksena autoveroa on palautettu esimerkiksi vanhemmille, joille auto on vaikeavammaisen lapsen kuljetuksen vuoksi tarpeellinen.

Lisätietoja autoveronpalautuksesta löytyy verkosta osoitteesta www.vero.fi. Puhelimitse tiedusteluihin vastaa autoverotusneuvonta numerossa 029 497 150.