Siirry sisältöön
Airut 2/2021

Liiton työn taso säilyi koronasta huolimatta

Kuvassa kaksi valkoisen kepin käyttäjää jaloista alaspäin kuvattuna. Toinen etualalla, toinen taaempana. Kepit ovat samassa linjassa.
Näytä kuvan suurikontrastinen versio Näytä kuvan normaali versio Suurena kuvaa
Kuva: Laura Oja

Sidosryhmien arvostus Näkövammaisten liiton asiantuntemusta kohtaan on suuri.

Teksti Aatu Komsi
Kuva Laura Oja

Valtaosa Näkövammaisten liiton tammikuun sidosryhmäkyselyyn vastanneista ei kokenut liiton palveluiden heikentyneen koronaepidemian aikana. Kyselyyn vastasi 208 henkilöä, joista vain 12 prosenttia mainitsi laadun laskeneen vuonna 2020.

Näistä palautteista puolet kohdistui liiton kuntoutuspalveluihin. Arvioissa huomautettiin etenkin lapsille ja perheille suunnattujen kuntoutuspalvelujen puutteesta sekä henkilökunnan huonosta tavoitettavuudesta. Kuntoutuksen toimintaa olikin jouduttu viime vuonna supistamaan ja henkilökuntaa lomauttamaan.

Muut pyyhkeet koskivat muun muassa tilapäisiä teknisiä häiriöitä, suunniteltujen tapahtumien peruuntumista ja huonoa tavoitettavuutta kirjeitse, kun väki oli etätöissä.

Kymmenen vastaajaa kuitenkin koki palvelun laadun jopa parantuneen ja kiitti etenkin aiempaa paremmasta tiedotuksesta ja yhteydenpidosta sekä saavutettavuusneuvonnan ja tiedonsaantipalvelujen asiantuntemuksen lisääntymisestä.

Tuloksissa korostui jälleen vastaajien luottamus liiton asiantuntemukseen. Liittoa piti asiantuntijajärjestönä jopa 92 prosenttia vastaajista, kun vammaisjärjestönä sitä piti 96 prosenttia. Monen yksikön asiantuntemuksen ja osaamisen arvioi hyväksi tai erinomaiseksi useampi kuin 90 prosenttia vastaajista.

Kuntoutuksen sidosryhmistä yli puolet arvioi yhteistyön omalle työlleen erittäin hyödylliseksi. Myös työelämäpalvelujen viestintää sekä saavutettavuus- ja esteettömyysneuvonnan palveluasennetta ja vastausten laatua kehuttiin selvästi aiempaa enemmän.

Kysyttäessä, millaisesta yhteistyöstä liiton kanssa vastaajat olivat kiinnostuneita, jäsenjärjestöjen edustajista jopa kolme neljäsosaa kertoi olevansa kiinnostunut yhteistyöstä näkövammaisten aktivoinnissa eri palvelujen ja harrastusten pariin. Vastaus jättää avoimeksi, kuvasivatko vastaajat nykyisen yhteistyön sisältöä vai toivoivatko he tähän liitolta lisää panostusta ja apua.

Kirjoittaja on järjestötoiminnan suunnittelija, joka vastasi sidosryhmäkyselyn valmistelusta ja toimeenpanosta.