Siirry sisältöön
Airut 6/2022

Mitä jos raha ei riitä laskuihin?

Kädet, jotka laskevat kolikoita.
Näytä kuvan suurikontrastinen versio Näytä kuvan normaali versio Suurena kuvaa
Kuva: Oleg Elkov / Shutterstock

Elinkustannukset ovat viime aikoina nousseet huomattavasti. Eteen voi tulla tilanne, jossa laskupino on liian iso.

Tilanteesta selvitään ottamalla talousasiat puheeksi ja hälventämällä myyttejä viranomaisista.

Teksti Vuokko Jantunen ja Janita Lätti

Jokaisen olisi hyvä osata tarkastella ja tunnistaa omaa rahankäyttöään. Kuukausittain menot vaihtelevat: osa menoista on säännöllisiä, kuten vuokra tai puhelinlasku, ja osa muuttuvia, esimerkiksi vaatehankinnat.

Rahankäytön suunnitteluun on olemassa erilaisia valmiita pohjia ja sovelluksia, mutta yksinkertaisimmillaan oman talouden seurantaan riittää esimerkiksi ruutupaperi, word-pohja, excel-taulukko tai kalenteri, johon merkitään omat tulot ja menot. Budjetointi auttaa paitsi seuraamaan ja hallitsemaan omaa rahankäyttöä myös ennakoimaan tulevia menoja. Budjetoinnin avulla selviää, mihin rahaa käyttää ja mihin on varaa sekä herättää pohtimaan, onko joistakin menoista mahdollista tinkiä. Budjetointi auttaa myös ennakoimaan tulossa olevia laskuja siirtämällä rahaa sivuun näitä varten.

Entä jos eteen tulee tilanne, että laskuja on enemmän kuin tilillä rahaa? Missä järjestyksessä laskut tulisi maksaa? Ensisijaisesti tulisi laskuista huolehtia asumisen kulut, ruoka, lääkkeet ja puhelinlaskut. Asumiskulujen maksamisella varmistetaan se, ettei tule häädetyksi kodistaan maksamattomien vuokrien takia tai ettei sähköjä katkaista maksamattomien sähkölaskujen vuoksi. Mikäli rahasi eivät riitä jonkun laskun maksamiseen, ota yhteys laskuttajaan ja sovi maksujärjestelyistä. Huomioithan, että osa laskuttajista voi veloittaa laskun siirrosta. Ennakoimalla ja budjetoimalla pystyy helpommin ennakoimaan tulevia laskuja ja oma talous pysyy paremmin tasapainossa.

On useita matalan kynnyksen tahoja, joista voi kysyä neuvoa ja saada apua talousasioissa.

Ennakoiva talous- ja velkaneuvonta ohjaa ja opastaa oman talouden suunnittelussa ja talouskysymysten ratkaisussa. Neuvonnan tarkoitus on parantaa kansalaisten neuvontaa henkilökohtaisen talouden hallinnassa, ehkäistä velkaongelmien muodostumista ja jakaa tietoa ulosottomenettelystä. Talous- ja velkaneuvontaan pääsemiseksi ei ole tiettyjä kriteereitä, jotka tulisi täyttää.

Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka tukee ihmisten itsenäistä selviytymistä arjen raha-asioissa ja velkojen hoidossa. Heidän palveluitaan ovat mm. Velkalinja p. 0800 9 8009 ja Kysy rahasta -chat (www.takuusaatio.fi).

Talousneuvolassa voi keskustella ilman ajanvarausta arjen raha-asioista, saada neuvoja ja kartoittaa vaihtoehtoja eri asiantuntijoiden kanssa. Talousneuvoloita järjestetään useilla eri paikkakunnilla. Selvitä löytyykö paikkakunnaltasi talousneuvolaa. Talousneuvolassa on mukana vähintään Ulosottolaitoksen ja talous- ja velkaneuvonnan edustaja. Useilla paikkakunnilla yhteistyöhön on saatu myös sosiaalitoimi, seurakunta ja Kela.

Seurakunnan diakoniatyöntekijän kanssa voi etsiä asiantuntevaa apua esimerkiksi velkaneuvojalta. Hän voi auttaa lomakkeiden täyttämisessä ja yhteydenpidossa velkojiin ja sosiaalitoimeen. Hän voi myös tarvittaessa tulla mukaasi neuvottelemaan muiden tahojen kanssa.

Asumisneuvonta voi auttaa esimerkiksi häätöuhkatilanteissa, vuokrarästien selvittelyssä tai asunnon hakemisessa sekä asumisen jatkumisen turvaamisessa. Asumisneuvontaa on kunnilla ja vuokrataloyhtiöillä.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa muulla tavoin. Henkilöllä on kuitenkin oltava kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta. Vuoden 2023 alussa sosiaalinen luototus on hyvinvointialueiden vastuulla.

Monet paikalliset järjestöt ja muut toimijat tarjoavat neuvontaa ja tukea raha-asioiden hoitoon.

Ulosotto on joskus ainoa vaihtoehto velkojen järjestelylle. Jopa joka kymmenes suomalainen on ulosoton parissa. Jos lasku menee ulosottoon, asiassa kannattaa olla aktiivinen, kukaan ei hoida asiaa puolestasi. Keskustele asioitasi hoitavan ulosottotarkastajan kanssa.

Maksuhäiriömerkintä poistuu kuukauden sisällä siitä, kun luottotietoyritykset ovat saaneet tiedon maksun suorittamisesta.

Lähde selvittämään asioita ja varaa siihen tarpeeksi aikaa. Avaa kaikki postit, ota yhteys laskuttajiin ja sovi maksujärjestelyistä. Muista, että säästää voi pienistäkin tuloista. Kaksi euroa viikossa on jo 104 euroa vuodessa. Talousasiat eivät ole koskaan niin sotkussa, ettei niitä kannattaisi selvittää.

Ulosottolaitos tekee ennakoivan talous­neuvonnan työtä yhteistyössä talous- ja velkaneuvonnan kanssa. Päijät-Hämeen Näkövammaisten kanssa yhteistyössä järjestettiin luento ennakoivasta talousneuvonnasta. Aihe on ajankohtainen ja tilaisuus järjestettiin hälventämään ennakkoluuloja ja helpottamaan raha-asioista keskustelua.

Apua, ulosmittaus edessä!

Maksamattoman laskun päätyminen ulosottoon ei tarkoita aina luottotietojen menettämistä eli maksuhäiriömerkintää.

Teksti Annika Tyynysniemi

Jos saat ulosotosta kirjeen ja maksukehotuksen, se kannattaa maksaa eräpäivään mennessä. Kirjeestä sekä Ulosoton sähköisestä asiointipalvelusta löydät oman nimetyn ulosottotarkastajan tai ulosottoylitarkastajan yhteystiedot. Kannattaa olla häneen yhteydessä matalalla kynnyksellä.

Jos esimerkiksi maksamattomat jälkiverot ovat päätyneet ulosottoon ja ulosotosta saapunut maksukehotus maksetaan eräpäivään mennessä, velallinen ei saa maksuhäiriömerkintää.

Tuomioistuimen, esimerkiksi käräjäoikeuden, antamasta velkomustuomiosta tulee merkintä luottotietoihin.

Luottotietomerkinnän saat, jos sinut todetaan varattomaksi ulosotossa.

Pitkään jatkuneesta tulon ulosmittauksesta, kun ulosmittaus on jatkunut kahden vuoden aikana vähintään 18 kuukauden ajan, tulee myös merkintä luottotietoihin.

Jos velallinen todetaan varattomaksi eli hänen tulonsa ovat alle 696 euroa kuukaudessa eikä henkilö pysty maksamaan laskua, Ulosotosta ilmoitetaan maksuhäiriömerkintä.

Mitä yleisimmin ulosmitataan?

Pääsääntöisesti ulosmitataan pankkitililtä varoja tai tehdään toistuvaistulon ulosmittaus palkasta, eläkkeestä tai ansiosidonnaisesta päivärahasta. Myös veronpalautus on ulosmitattavaa. Tavanomaista koti-irtaimistoa, kuten huonekaluja ja kodinkoneita, ei ulosmitata. Velallisen asuinkäytössä oleva omistusasunto on yleensä viimesijainen ulosmittauksen kohde.

Paljonko ulosmitattava määrä on?

Ulosmitattava määrä riippuu henkilön nettotuloista. Velallisella on aina oikeus suojaosuuteen, jonka turvin hän pystyy suoriutumaan välttämättömistä elinkustannuksistaan. Jos velallisella on huollettavia, nousee suojaosuus hieman jokaista huollettavaa kohden.

Ulosottolaitoksen maksukieltolaskurilla voi laskea, kuinka paljon oma ulosmittauksen määrä voisi olla.