Siirry sisältöön
Airut 2/2021

Kuntavaalit 13.6.2021: Vaikuta äänestämällä

Kuntavaalien logo, jossa lukee Kuntavaalit 13.6.2021.
Näytä kuvan suurikontrastinen versio Näytä kuvan normaali versio Suurena kuvaa
Kuva: kuntavaalit.fi

Kuntalaisena sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, ketkä päättävät oman kuntasi asioista. Kuntavaaleissa 13.6. valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin.

Teksti Markku Möttönen

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoitus on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse. Tarkista ilmoituksen päivämäärä osoitteesta vaalit.fi/aanestaminen-kotona

Oikeus vaaliavustajan käyttöön

Henkilöt, joiden kyky tehdä äänestysmerkintä on oleellisesti heikentynyt, saavat käyttää apunaan vaaliavustajaa. Avustaja voi olla joko vaalivirkailija tai äänestäjän itsensä valitsema henkilö.

Kotiäänestyksessä äänestäjän valitsemana avustajana voi toimia esimerkiksi äänestyksessä läsnä oleva 18 vuotta täyttänyt henkilö. Ennakkoäänestyksessä äänestäjiä avustavat vaalitoimitsijat. Vaalipäivän äänestyksessä äänestyspaikoilla on erityiset vaaliavustajat. Sen lisäksi äänestäjä saa käyttää apunaan myös vaalilautakunnan jäsentä, jos se ei viivytä vaalitoimitusta.

Vaaleissa ehdokkaana oleva tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaaliavustajana eikä äänestäjän valitsemana avustajana.

Avustaja on velvollinen tunnollisesti täyttämään sen, mitä äänestäjä osoittaa ja pitämään salassa äänestystoimituksessa saamansa tiedot. Avustaja ei missään tapauksessa saa suositella äänestäjälle, ketä ehdokasta tämän olisi äänestettävä.

Ehdokasluettelot

Oikeusministeriö tuottaa kuntavaalien ehdokasluettelot pistekirjoituksella. Lisäksi ehdokasluetteloista tehdään Luetus-julkaisu ja toimitetaan alueyhdistyksiin julkaistavaksi paikallisissa äänilehdissä.

Oman kunnan ehdokasluettelon voi tilata pistekirjoituksella. Tilaukset osoitteeseen airut@nkl.fi tai p. 050 596 5021.

Oikeusministeriön palvelunumero

Oikeusministeriöllä on maksuton palvelunumero 0800 9 4770 (suomeksi) ja 0800 9 4771 (ruotsiksi). Äänestäjä voi tiedustella numerosta vaaleihin ja äänestämiseen liittyviä asioita kuten keskusvaalilautakuntien ja ennakkoäänestyspaikkojen yhteystietoja.

Kuuntele äänijuttu

Huom! Äänijuttu on tehty ennen tietoa vaalien siirtymisestä, joten päivämäärät ovat väärät!

Lue äänijutun tekstivastine