Siirry sisältöön
Airut 1/2021

Kunta kuuluu kaikille

Vihreistä graafisista elementeistä koostuva kuva, jossa tekstit: Näkövammaisten liitto, kuntavaalit 2021, Saavutettava, esteetön ja elävä kunta ei jätä ulkopuolelle.
Näytä kuvan suurikontrastinen versio Näytä kuvan normaali versio Suurena kuvaa
Teksti Marika Mäkinen

Kuntavaalit käydään huhtikuussa. Näkövammaisten liitto haluaa omilla vaaliteeseillään muistuttaa tulevia kuntapäättäjiä siitä, että jokaisella kuntalaisella on oikeus saada kunnan palveluita koskevaa tietoa ja elää mahdollisimman itsenäistä arkea. Myös oikeus henkilökohtaiseen palveluun on taattava.

Näkövammaisten liiton kuntavaalisloganina on ”Saavutettava, esteetön ja elävä kunta ei jätä ulkopuolelle”.

Liiton varsinaisia vaaliteesejä on kolme. Ensinnäkin kunnan tarjoamien digitaalisten palvelujen on oltava saavutettavia. Toiseksi kunnan rakennetun ympäristön on oltava esteetön, ja kunnan on luotava edellytyksiä kuntalaisten itsenäiselle selviytymiselle arjessa. Kolmanneksi kuntalaisen on saatava
myös henkilökohtaista palvelua.

Parhaiten osallisuus varmistetaan, kun kuntalaiset otetaan  mukaan jo silloin, kun asioita valmistellaan ja palveluja suunnitellaan.

Kunnan palveluista saavutettavaa tietoa

Saavutettavuutta koskevassa teesissä liitto painottaa, että kunnan velvollisuus on viestiä kaikille kuntalaisille. Jos näin ei tehdä osa kuntalaisista jää ulkopuolelle. Lähtökohtana kunnissa on oltava, että jokainen kuntalainen saa tarvitsemansa tiedon, joka koskee esimerkiksi kunnan tuottamia palveluita, terveyttä, koulua, varhaiskasvatusta, työtä ja harrastusmahdollisuuksia.

Jokaisella kuntalaisella on myös oikeus seurata kunnan asioiden käsittelyä ja päätöksentekoa sekä saada tietoa siitä, miten voi osallistua ja vaikuttaa oman kuntansa päätöksentekoon. Saavutettavat sähköiset palvelut ovat tie osallisuuteen. Parhaiten osallisuus varmistetaan, kun kuntalaiset otetaan mukaan jo silloin, kun asioita valmistellaan ja palveluja suunnitellaan.

Esteetön ympäristö edellytys itsenäisyydelle

Esteettömyyttä koskeva teesi liittyy kunnan rakennettuun ympäristöön ja asumiseen, jolla luodaan edellytyksiä kuntalaisten mahdollisimman itsenäiselle selviytymiselle arjessa.

Kun johtoajatuksena rakentamisessa ja ympäristönsuunnittelussa on esteettömyys, jokainen kuntalainen pystyy liikkumaan ja asioimaan turvallisesti lähiympäristössään. Turvallisuutta ja itsenäistä selviämistä tukevat toimiva ja mahdollisimman esteetön julkinen liikenne ja palvelut sekä vammaispalvelut, esimerkiksi vaikeavammaisten kuljetuspalvelu.

Liitto muistuttaa myös, että työ-, asuin- ja vapaa-ajan ympäristön esteettömyydellä ja turvallisuudella on terveysvaikutuksia, minkä vuoksi kunnan on edistettävä kuntalaisten henkistä hyvinvointia, esimerkiksi kehittämällä kuntalaisten sosiaalisia turvaverkkoja yhteistyössä järjestöjen kanssa ja tukemalla
niiden toimintaedellytyksiä.

Henkilökohtaista palvelua

Saavutettavien digitaalisten palveluiden rinnalla Näkövammaisten liitto nostaa vaaliteeseissään henkilökohtaisen palvelun tarpeen ja muistuttaa, että kone ei koskaan korvaa ihmistä ja aina on myös niitä, jotka eivät syystä tai toisesta kykene asioimaan verkossa, vaan tarvitsevat kasvokkain tapahtuvaa
palvelua ja neuvontaa.

Myös monissa käytännön asioimistilanteissa henkilökohtainen palvelu on välttämätöntä. Esimerkiksi näkövammaisilla kuntalaisilla on hankaluuksia erilaisten jonotusautomaattien tai muiden itsepalveluautomaattien kanssa.