Siirry sisältöön
Airut 3/2019
Kysy asiantuntijalta

Saavutettavuuslaki helpottaa näkövammaisten asiointia verkossa

Piirroskuvassa parrakas silmälasipäinen mies pitelee kädessään tablettia. Miehen takin rintapielessä on kirjain A.
Näytä kuvan suurikontrastinen versio Näytä kuvan normaali versio Suurena kuvaa

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta tulee voimaan kevään aikana. Mikä siinä on keskeistä ja mikä erityisesti koskee näkövammaisia?

Annanpura Oy:n saavutettavuusasiantuntija Kimmo Sääskilahti vastaa:

Saavutettavuuslain tavoitteena on tehdä verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista paremmin kaikille kansalaisille soveltuvia. Laki koskee laajasti julkista sektoria ja tiettyjä yksityisen sektorin tuottamia kansalaispalveluja, kuten sähkö-­ ja vesilaitoksia, lakisääteisten vakuutusten hankkimista ja osaa pankkipalveluista.

Laki asettaa vaatimuksia sähköisten palvelujen tekniselle toteutukselle ja sisältöjen ymmärrettävyydelle. Käytännössä sen vaikutukset tulevat näkymään kansalaisille tämän ja ensi vuoden aikana, kun ensimmäiset verkkosivustoille asetetut siirtymäajat tulevat vastaan.

Saavutettavuuslaista on hyötyä erityisesti näkövammaisille, sillä suuri osa siihen sisältyvistä vaatimuksista liittyy esimerkiksi verkkosivustojen käyttöön apuvälineillä. Jatkossa julkisen sektorin sivustoilla ei siis pitäisi enää olla nimettömiä linkkejä tai painikkeita eikä esimerkiksi valikoita, joita voi käyttää vain hiirellä. Myös heikkonäköisten mahdollisuudet käyttää sähköisiä palveluja paranevat, sillä lain vaatimuksiin kuuluu muun muassa riittävä tekstin ja taustavärin välinen kontrasti sekä mahdollisuus suurentaa verkkosivujen ja mobiilisovellusten käyttämää tekstin kokoa.

Laki koskee myös palveluissa julkaistavia asiakirjoja, kuten PDF­-tiedostoja. Niiden saavutettavuuden taso on tällä hetkellä yleisesti varsin heikko, mutta jatkossa viranomaisten velvollisuutena on tuottaa asiakirjat saavutettavuusvaatimusten mukaisesti.

Suomen kansallinen saa­vutettavuuslaki on laajempi kuin monissa muissa EU-­maissa, sillä meillä edellytetään selkeyttä myös tekstisisällöiltä. Pian siis esimerkiksi Kelan, sairaanhoitopiirien ja kuntien sivustojen tekstien pitää olla helpommin ymmärrettäviä ja luettavia.

Lain piiriin kuuluviin palveluihin tulee liittää myös niin sanottu saavutettavuusseloste, jossa kerrotaan käyttäjille palvelun saavutettavuuteen liittyviä tietoja. Selosteessa tulee tarjota lisäksi kansalaisille mahdollisuus lähettää palautetta saavutettavuuteen liittyen.