Siirry sisältöön
Airut 5/2018

Airutlehti.fi koekäyttöön

Kuvankaappaus Airuen uudesta verkkolehdestä. Kuvassa on tämän lehden edellisillä sivuilla julkaistu juttu "Tervetuloa yliopistoon!". Jutun alussa on valokuva, jonka vasemmassa alareunassa on painike, jossa lukee: "Näytä kuvan suurikontrastinen versio". Kuvasta menee punainen nuoli toiseen kuvankaappaukseen, jossa painiketta on jo painettu ja kuvan kontrasti on merkittävästi voimakkaampi.
Näytä kuvan suurikontrastinen versio Näytä kuvan normaali versio Suurena kuvaa
Airuen uudessa verkkolehdessä heikko­näköinen lukija voi paitsi kasvattaa kuvan kokoa myös lisätä sen kontrastia.
Kuva: Airut

Näkövammaisten Airut toivoo lukijoiltaan palautetta ja korjausehdotuksia uudesta verkkolehdestään heinäkuun loppuun saakka. Testijakson aikana lehti julkaistaan entiseen tapaan myös vanhoilla sivuilla.

Näkövammaisten Airuen verkkolehteä ollaan uudistamassa. Uusi verkkolehti on nyt avattu koekäyttöön osoitteessa www.airutlehti.fi. Kuitenkin Airuen touko- ja kesäkuun numerot julkaistaan vielä sekä vanhalla että uudella sivustolla.

Uutta verkkolehteä testataan touko–heinäkuun ajan. Testijakson aikana Airuen lukijoiden toivotaankin lähettävän toimitukselle uudesta sivustosta runsaasti palautetta ja kehitysehdotuksia. Erityisesti lukijoiden toivotaan kertovan, jos huomaavat sivuston saavutettavuudessa parannettavaa.

Palaute- ja kehitysviestit toivotaan lähetettävän toimitukselle sähköpostitse osoitteeseen airut@nkl.fi heinäkuun loppuun mennessä.

Airuen muut julkaisukanavat – painettu lehti, pistelehti, Daisy ja Luetus – säilyvät uudistuksesta huolimatta ennallaan. Uudella verkkolehdellä ei ole vaikutusta niihin.

Nykyaikaiset sivut

Airuen verkkolehden uudistus lähti liikkeelle etenkin tarpeesta kehittää Näkövammaisten liiton viestintää. Vanha verkkolehti on toiminnoiltaan rajoitetumpi eikä myöskään vastaa ilmeeltään 2010-luvun verkkolehdiltä odotettu tasoa. Uusi verkkolehti on myös ulkoasultaan lähempänä painetun lehden ilmettä.

Verkkolehteä on pyritty kehittämään juuri näkövammaisille nykyistä sopivammaksi: kuvia on mahdollista katsoa isompana ja myös niiden kontrastia voi kukin halutessaan kasvattaa.

Palvelu sisältää myös kokonaan uudet ilmoitussivut lukijoiden ja muun näkövammaisyhteisön käyttöön. Sivujen kautta on mahdollista lähettää ilmoitus painettuun Airut-lehteen, mutta ilmoituksen voi myös julkaista lehden verkkosivuilla.

Verkossa julkaistavaksi annetut ilmoitukset tulevat julki vain muutaman päivän viiveellä ja näkyvät siellä aina kahden kuukauden ajan. Lisäksi verkossa julkaistava ilmoitus voi olla paljon painetun lehden ilmoitusta pidempi.

Omaa ilmoitusta on myös helppoa linkittää eri sosiaalisen median kanaville.

Testialusta liitolle

Uudet sivut on rakennettu avoimen lähdekoodin WordPress-julkaisujärjestelmällä, ja ne on toteuttanut digitoimisto Poutapilvi.

Verkkolehden uudistusprojektin tarkoituksena on myös hankkia Näkövammaisten liitolle lisää kokemusta sekä avoimen lähdekoodin ohjelmien saavutettavuudesta että mahdollisten saavutettavuusongelmien korjaamisesta. Näistä on hyötyä, kun liiton omien sivujen uusiminen tulee lähivuosina eteen – tai liitolta kysellään, onko WordPressillä mahdollista tehdä näkövammaisille sopivia sivuja ylipäätään.

Näkövammaisten Airuen päätoimittajan Marika Mäkisen mukaan Airuen omasta verkkolehdestä on haaveiltu jo vuosia.

– Tämä verkkolehden uusiminen on pilottihanke. Jos tämä onnistuu, se palvelee myös koko liittoa ja sen kaikkia verkkosivuja, Mäkinen arvioi.