Siirry sisältöön
Airut 10/2018
Kysy asiantuntijalta

Liitto mukana työelämähankkeissa

Kuvankaappaus Osku-verkkopalvelun etusivusta. Kuvassa henkilö katsoo isoilla kiikareilla.
Näytä kuvan suurikontrastinen versio Näytä kuvan normaali versio Suurena kuvaa
Näkövammaisten liitto on osallistunut mm. Osku-verkkopalvelun kehittämiseen.

Parhaillaan ovat meneillään OTE- ja Työ ei syrji -hankkeet. Miten ne liittyvät Näkövammaisten liittoon ja näkövammaisiin?

Näkövammaisten liiton työllisyyspäällikkö Taru Tammi:

–Osatyökykyisille tie työelämään eli OTE-hanke on yksi maan hallitusohjelman kärkihankkeista. Sen tavoitteena on osatyökykyisten jatkaminen työelämässä ja heidän työllistymisensä avoimille työmarkkinoille sekä työelämän yhdenvertaisuus. NKL:n työelämäpalvelut on ollut mukana hankkeen eri vaiheissa ja toiminnoissa alusta alkaen.

OTE-hankkeessa työmarkkinakeskusjärjestöt sekä sote- ja vammaisjärjestöt ovat yhdessä sitoutuneet etsimään ratkaisuja osatyökykyisten henkilöiden työllistymiseksi.

Hankkeen julkilausumassa NKL on sitoutunut muun muassa seuraavaan: ”Lupaamme antaa yksilöllistä neuvontaa työelämän haasteiden ratkaisemiseen. Huolehdimme siitä, että jokaisella on tulevalla työpaikallaan sopivat tietotekniset apuvälineet hyvinkin räätälöidysti. Myös työterveyshuoltojen kanssa tehdään yhteistyötä niin, että ihminen voi jatkaa työssään.”

NKL ry on Vammaisfoorumin edustajana mukana OTE-hankkeen eri projektiryhmissä. Näitä ovat esimerkiksi Kannustinloukut-projekti, jossa on selvitetty kannusteita työnteon lisäämiseen työkyvyttömyyseläkkeellä.

OTE-hankkeen yhteydessä on kehitetty OSKU – Tie työelämään -verkkopalvelu, joka tarjoaa monipuolisesti tietoa työelämästä ja osatyökykyisyydestä. NKL ry:n näkövammaiset työntekijät ovat osallistuneet verkkopalvelun kehittämiseen ja vaikuttaneet etenkin sen saavutettavuuteen.

Vammaisjärjestöjen yhteistyö työmarkkinajärjestöjen kanssa on tiivistynyt keväällä 2018 järjestetyn ”Yhdenvertaisena työelämässä” -suurtapahtuman myötä. Tapahtumassa NKL:n työelämäpalvelut tarjosi näkövammaisille yrittäjille omat esittelypisteet.

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK on mukana julkilausumassa ja vaikuttamassa asenteisiin yhdenvertaisen työelämän puolesta myös kampanjallaan ”Työ ei syrji”. Tässä kampanjassa NKL ry ei ole suoranaisesti mukana, mutta pyrkii OTE-hankkeen yhteistyön hengessä vaikuttamaan siihen, että työnantajat ymmärtävät yhdenvertaisen työelämän merkityksen.

Lisätietoa järjestöjen yhteisestä julkilausumasta ja siihen liittyvä video löytyy osoitteesta https://stm.fi/ote/jarjestojen-lupaukset.