Siirry sisältöön
paakirjoitus
Airut 4/2018
Pääkirjoitus

Pidetään meteliä

Päätoimittaja Marika Mäkinen valkoisessa paidassa turkoosin seinän edessä. Kuvaan tulee pehmeä ja raikas luonnonvalo.
Näytä kuvan suurikontrastinen versio Näytä kuvan normaali versio Suurena kuvaa

Näkövammaisten liiton hallitus on vahvistanut liiton uuden viestintästrategian. Edellinen viestintästrategia oli vuodelta 2013 ja osittain jo vanhentunut. Viidessä vuodessa viestinnän kenttä on monimutkaistunut, viestintäkanavien määrä lisääntynyt ja viestinnän rooli kasvanut.

Viestintästrategian tarkoitus on tukea ja edistää liiton strategian toteutumista. Sen avulla nostetaan esiin näkövammaisille tärkeitä ja kriittisiä asioita, jotka on jäsennetty yhdeksän teeman alle. Niitä ovat koulutustaso, työllisyys, kirjastopalvelut, liikkuminen, vertaistuki, köyhyys, saavutettavuus ja esteettömyys, sote-lainsäädännön uudistukset ja rakentava keskustelukulttuuri.

Teemat näkyvät liiton viestintätiimin tuottamissa sisällöissä, esimerkiksi Airut-lehdessä, mutta sitouttavat myös koko organisaatioita jäsenyhdistyksineen. Yhtenäinen ja harkittu viesti lisää näkövammaisyhteisön painoarvoa markkinoilla, jossa kilpailu on kovaa ja joka on jatkuvassa muutoksessa.

Viestinnässä puhutaankin nyt muutosälykkyydestä, joka on organisaation kehittymisen ja menestymisen elinehto. Muutos­älykkyyteen liittyvät keskeisesti uteliaisuus ja ennakkoluulottomuus. Se ei tarkoita ydinviestin hylkäämistä, vaan uskallusta välittää se myös uusilla tavoilla ja erilaisista näkökulmista.

Järjestöviestintä on kaiken kaikkiaan haasteellista ja sen pitäisi vakuuttaa hyvin erilaisia kohderyhmiä. Oma viiteryhmä, jäsenet ja näkövammaisyhteisö, on kohderyhmistä etummaisena. Sitten tulee iso joukko sidosryhmiä, päättäjiä, rahoittaja ja suuri yleisö. Niiden muistaminen on välttämätöntä, jotta näkövammaisten erityistarpeet tulevat ymmärretyksi yhteiskunnassa laajemmin.

Runsaan viikon kuluttua vietetään taas kansainvälistä opaskoirapäivää, johon media on tarttunut perinteisesti ahkerasti. Toivotaan, että nytkin käy niin.

Ylipäätään on hyvä muistaa, että jokainen esiintulo viestimissä muistuttaa olemassaolostamme. Pidetään siis meteliä.