Siirry sisältöön
Airut 12/2018

Oikeus tavalliseen arkeen

Piirroskuva, jossa siluetti äänestyskopista, jonka seinän alareunan alapuolella näkyvät ihmisen jalat, kopin seinään nojaava keppi ja opaskoira.
Näytä kuvan suurikontrastinen versio Näytä kuvan normaali versio Suurena kuvaa

Näkövammaisten liitto ilmoittaa vaaliteeseissään tarjoavansa ratkaisut vammaisiin kohdistuviin ongelmiin.

Teksti Marika Mäkinen
Piirros Aatu Komsi

Näkövammaisten liitto on julkistanut vaaliteesinsä ensi kevään eduskuntavaaleihin. Teeseissään liitto muistuttaa, että näkövammaisella on oltava oikeus elää itsensä näköistä elämää samalla tavoin kuin samassa elämäntilanteessa oleva näkeväkin. Tämä turvataan vammaispalvelulain kautta varmistettavilla kuljetuspalveluilla, henkilökohtaisella avulla ja muilla arjessa tarvittavilla ja toimivilla palveluilla.

Oikeutta opiskella itse valitsemalleen uralle puolestaan turvataan esimerkiksi Kelan kuntoutuslainsäädännön kautta. Lisäksi työelämän esteettömyyttä on vahvistettava lainsäädännöllä nykyistä voimakkaammin. Nuorille vammaisille on luotava oma palkkatuki kesätöiden saannin tukemiseksi ja työelämään kiinnittymisen mahdollistamiseksi.

Työn tekemisen työkyvyttömyyseläkkeen ohella on Näkövammaisten liiton mukaan oltava kannattavaa ja kannustavaa.

Sosiaaliturvan uudistamisessa liitto vaatii, että vammaisjärjestöt otetaan mukaan uudistuksen kaikissa vaiheissa. Sähköisten sisältöjen ja palveluiden saavutettavuuden turvaaminen edellyttää liiton mukaan pakottavaa lainsäädäntöä, ei pelkkiä suosituksia tai toiveita.

Kokonaisuudessaan vaaliteesien sisällöt löytyvät liiton www-sivuilta osoitteesta
https://www.nkl.fi/fi/etusivu/ajankohtaista/ajankohtaisia_uutisia/nakovammaisten-liiton-eduskuntavaaliteesit-2019.