Siirry sisältöön
paakirjoitus
Airut 11/2018
Pääkirjoitus

Naiset edelleen vähemmistönä päätöksenteossa

Minna Kejonen
Näytä kuvan suurikontrastinen versio Näytä kuvan normaali versio Suurena kuvaa
Teksti Minna Kejonen

Tänä vuonna julkaistun European Blind Unionin (EBU) tutkimuksen mukaan sen jäsenjärjestöjen hallituksissa on joitakin poikkeuksia lukuunottamatta naisia vähemmän kuin miehiä. Hallitusten puheenjohtajista vain noin joka viides on nainen. Aluetasolla tilanne on tasaisempi sukupuolijakautumaltaan.

Suomessa jo 1800-luvun loppupuolella näkövammaiset naiset pääsivät kouluun ja opiskelemaan itselleen ammatin. He osallistuivat aktiivisesti Sokeain Keskusliiton perustamiskokoukseen vuonna 1928, mutta ensimmäinen nainen nousi liiton hallitukseen vasta 1970-luvulla. Ensimmäisen naispuheenjohtajan liitto sai kaksi vuotta sitten.

Tällä hetkellä kolmasosa liiton hallituksen jäsenistä ja vajaa kolmannes valtuutetuista on naisia.

Pohjoismaisten näkövammaisjärjestöjen naistoimikunta (NKK) perustettiin yli kaksikymmentä vuotta sitten. Sen tavoitteena on lisätä tasa-arvoa ja parantaa näkövammaisten naisten asemaa. NKK kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Maaraporttien avulla kartoitetaan naisten elinolosuhteita eri maissa.

Lokakuussa pidettiin Malmössä naiskonferenssi, jossa vahvistettiin naisjohtajuutta. Työpajapainotteisten päivien aikana tarkasteltiin omia vahvuuksia, kehitettiin esiintymisvarmuutta, analysoitiin hallitsemisen  tekniikoita ja panostettiin vaikuttamistyöhön. Pohjoismaissa korostetaan, että naiset ja miehet voivat yhdessä tehdä tasa-arvotyötä.

Suomessa kehitetään valtakunnalllista naisverkostoa. Liiton naistoimikunta järjestää ensi vuonna tapahtuman näkövammaisille naisille. Naistoiminnan tarvekartoituksen mukaan tilaisuuksilta toivotaan ennen kaikkea vertaistukea.

Sen lisäksi esille nousevat eri teemat ja koulutukset. Kokoustekniikan osaaminen ja talousarvion hallitseminen helpottavat toimintaa yhdistysten hallituksissa. Osallistumisen esteitä on mataloitettava. Liitto tarvitsee myös naisnäkökulmaa.

 

Kirjoittaja on Näkövammaisten liiton hallituksen jäsen ja naistoimikunnan puheenjohtaja.