Siirry sisältöön
Airut 6/2021

Keskustelukanavilla ilmapiiriongelma

Mustavalkoisissa kuvituskuvissa puhuvia suita.
Näytä kuvan suurikontrastinen versio Näytä kuvan normaali versio Suurena kuvaa
Kuva: Tryam / Shutterstock

Näkövammaisten liitto keräsi kesä–syyskuussa käyttäjien kokemuksia näkövammaisten keskustelukanavien keskustelukulttuurista. Vastauksia kertyi yhteensä 181.

Teksti Heidi Härmä

Keskustelukanavien tavoite on tarjota näkövammaisille ihmisille matalan kynnyksen palvelu, jossa voi käydä moniäänistä keskustelua turvallisessa ilmapiirissä. Toiveena on, että jokainen voi halutessaan ottaa keskusteluun osaa ilman pelkoa esimerkiksi lytätyksi tulemisesta.

Kyselyn tulosten perusteella on kuitenkin selvää, että tilanne ei tällä hetkellä ole tavoitteen mukainen. Moni vastaaja kertoi, että käy ilmapiiriongelmien ja asiattoman keskustelun vuoksi lukemassa keskustelukanavia vain harvoin, ja osa on lopettanut keskustelukanavien lukemisen kokonaan.

Keskustelukanavien sääntöjä on siis terävöitettävä ja moderointia eli keskustelun seurantaa ja valvontaa vahvistettava.

Tässä artikkelissa kerrotaan lähinnä niistä tuloksista, jotka antavat Näkövammaisten liitolle aihetta ryhtyä toimenpiteisiin. Keskustelukanavat ovat monelle myös tärkeä sosiaalinen media, ja hyvääkin palautetta kanavilla käydystä keskustelusta tuli paljon.

Henkilökohtaisuuksia ja asiatonta kieltä

Vastaajilta kysyttiin, onko keskustelukanavilla sellaista kirjoittelua, joka tulisi kokonaan kieltää. Vaikka monet olivat sitä mieltä, että kaikenlainen keskustelu tulee sallia, kirvoitti kysymys paljon vastauksia. Eniten kritisoitiin sitä, että keskustelu menee usein henkilökohtaisuuksiin ja jopa kiusaamisen ja vihapuheen tasolle.

”Toisia ei kunnioiteta eikä tahdota ymmärtää.”

”Keskustelu on ajoittain ikävän negatiivista ja hyökkää henkilöä, ei niinkään asiaa kohtaan.”

”En ole kirjoittanut, koska pelkään ilkeitä kommentteja.”

”Panettelu ja vähättely pitäisi saada kuriin, jotta ilmapiiri parantuisi.”

Kyselyssä ei pyydetty mainitsemaan kanavia, joilla keskustelu on asiatonta, mutta useammassa vastauksessa nousi esiin Uusimaa- ja Uskonto -kanavat.

Vastaajat kaipasivat hyviä käytöstapoja ja asiallista kieltä.

”Alueella on myös lapsia. Tällöin kielenkäyttöä tulee harkita. Eivätkä kaikki aikuisetkaan hyväksy kiroilua ja rivouksia.”

Erikseen mainittiin esimerkiksi näkövammaisiin ihmisiin, seksuaalivähemmistöihin ja naisiin kohdistuva nimittely ja loukkaava puhe.

Liiankin vilkasta keskustelua

Vaikka kanavat on tarkoitettu ihmisten väliseen ajatusten jakamiseen, voi viestejä sinkoilla joskus liikaakin.

”Voimakkaat kirjoittajat tukahduttavat arat kirjoittajat.”

”Keskustelut rönsyilevät liian usein kauas alkuperäisestä aiheesta ja ketjuttuvat niin, että vaikea löytää vastauksia.”

Vastaajat ehdottivat ratkaisuksi muun muassa päivittäisen viestimäärän rajaamista.

Netiketti muistuttaa hyvästä käytöksestä

Keskustelukanavien netiketillä tarkoitetaan keskustelun käytöstapoja. Niihin kuuluvat muun muassa, että keskusteluviesti lähetetään sen sisältöä vastaavalle keskustelukanavalle, tiettyä henkilöä tai henkilöryhmää loukkaavat viestit ovat kiellettyjä samoin kuin asiattomat, esimerkiksi kiroilua tai alatyylisiä ilmaisuja sisältävät viestit.

Kanavien käyttöehtojen mukaan ylläpitäjällä eli Näkövammaisten liitolla on oikeus poistaa palvelusta lainvastainen sisältö ja toimittaa sen tunnistetiedot viranomaisille. Ylläpitäjä voi myös antaa käyttöehtoja rikkoneelle keskustelijalle henkilökohtaisen huomautuksen tai asettaa käyttäjän kirjoitusestoon. Jos on syytä pohtia käyttöoikeuden poistamista kokonaan, päätöksen tekee liiton netikettineuvosto käyttäjää kuultuaan.

Keskustelu on kuitenkin tähän asti soljunut varsin vapaana, eikä siihen ole suuremmin puututtu. Vastaajat toivoivatkin tomerampaa otetta.

”Valvojien tulisi olla aktiivisempia. Ei käyttäjien kuulu olla valvojia.”

”Kaiken aikaa ihmettelin valvojien haluttomuutta puuttua häiriköiden käytökseen.

”Toisten haukkuminen on mielestäni asia, johon pitäisi aina puuttua pitkällä kirjoituskiellolla.”

Netiketti on kirjattu keskustelukanavien käyttöehtoihin: nkl.fi/fi/nakovammaisten-keskustelukanavien-kayttoehdot