Siirry sisältöön
Airut 6/2020

Jotain uutta, paljon vanhaa – tieliikennelaki uudistui

Liikennemerkit: kärkikolmio, kielletty ajosuunta, suojatie, yhdistetty jalankulkuväylä ja pyörätie, pyöräsuojatie, pyöräkatu.
Näytä kuvan suurikontrastinen versio Näytä kuvan normaali versio Suurena kuvaa
Jos näköä on sen verran, että näkee liikennemerkit, kannattaa opetella tuntemaan ainakin kärkikolmio (vasemmalla ylhäällä), kielletyn ajosuunnan merkki, suojatie ja yhdistetyn jalankulkuväylän ja pyörätien eri versiot. Uusi laki toi myös mukanaan uusia merkkejä, kuten pyöräsuojatien merkit (vasemmalla alhaalla) ja pyöräkadun.
Kuva: Väylävirasto

Kesäkuussa voimaan tullut uusi tieliikennelaki korostaa ennakointia, vastuullisuutta ja muiden huomioon ottamista. Toisaalta laki lisää myös vapauksia esimerkiksi pysäköintiin. Jalankulkijoille liikkuminen on entistä turvallisempaa.

Teksti Hannu Huovinen
Kuvat Väylävirasto ja Näkövammaisten liitto

Jalankulkijoille laki tuo mukanaan käskyn käyttää yli- tai alikulkua, jos sellainen on lähellä. Tämän lisäksi jalankulkijan on käytettävä pyörätien tai ajoradan reunaa, jos jalkakäytävää tai piennarta ei ole tai jos sillä on vaikea kulkea.

Näkövammaisten Airut kysyi uudesta tieliikennelaista Liikenneturvan yhteyspäälliköltä, Ari-Pekka Latulta.

Onko kävely- ja pyöräteillä nopeusrajoituksia?

Pyöräteillä nopeusrajoitus on sama kuin vieressä kulkevalla ajoradalla. Kävelykaduilla rajoitus on 20 km/h.

Miten kevyen liikenteen tulee menetellä pihakaduilla?

Voisi sanoa, että jalankulkija on pihakadun kuningas. Pihakadun liikennemerkki kuvaa kadun luonnetta kaikille tienkäyttäjille yhteisenä tilana, jossa autoilijoiden ja pyöräilijöiden on annettava jalankulkijoille esteetön kulku. Jalankulkijoilla on esteetön liikkumisoikeus kaikilla pihakadun osilla ja ajoneuvojen kuljettajilla on väistämisvelvollisuus heihin nähden. Jalankulkija ei kuitenkaan saa tarpeettomasti estää ajoneuvoliikennettä.

Miten hitaampi kulkija ohitetaan kävely- ja pyöräteillä?

Jalankulkijan paikka yhdistetyllä jalankulku- ja pyöräväylällä on jommassakummassa reunassa. Pyöräilijän paikka on sen sijaan aina ajosuuntaan nähden oikealla puolella. Kun kaikki noudattavat sääntöjä, niin väylän keskiosa on vapaana ja käytettävissä turvallista ohittamista varten.

Missä opaskoiran kanssa pitää kävely- ja pyörätiellä ja maantiellä kulkea?

Yllättävän moni luulee virheellisesti, että jalankulkijan tulee kulkea aina oikeaa reunaa pitkin. Itse suosittelen sitä, että jos ajorata kulkee kävely- ja pyörätien rinnalla, kannattaa käyttää ajoradasta nähden kauempaa reunaa. Tätä ajoradasta kauempaa reunaa suosittelen myös henkilölle, joka kulkee opaskoiran kanssa. Riski horjahtaa ajoradalle on pienempi. Ajoradalla jalankulkijan on käytettävä sen vasenta reunaa, jollei oikean reunan käyttäminen ole kulkureitin tai muun syyn vuoksi turvallisempaa.

Jos jalankulkija kulkee vasten vastaantulevaa liikennettä maantiellä ja vastaan tulee polkupyöräilijä, kumpi kulkee pientareen puolta heidän kohdatessaan?

Jalankulkija on se, joka kulkee pientareen puolella kohtaamistilanteessa. Lain mukaan polkupyörällä ajettaessa on annettava jalankulkijalle turvallinen tila tiellä.

Väistämisvelvollisuus korostuu, jos kyseessä on erityisryhmään kuuluva henkilö, sillä lähestyttäessä ajoneuvolla lasta, vanhusta, eri tavoin vammaista ihmistä tai muuta henkilöä, jolla on ilmeisiä vaikeuksia selviytyä turvallisesti liikenteessä, on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Kenellä on kävely- ja pyörätiellä väistämisvelvollisuus risteyksissä?

Yhdistetyllä jalkakäytävällä ja pyörätiellä pyöräilijöillä on voimassa yleiset ajoneuvojen väistämisvelvollisuudet, joissa esimerkiksi oikealta tulevaa väistetään ja käännyttäessä väistetään suoraan meneviä. Polkupyörällä ajettaessa on taas annettava jalankulkijalle turvallinen tila tiellä. Jalankulkijoiden kohdalla on syytä luottaa terveeseen järkeen.

Miten suojatiellä huomioidaan vastaantulijat?

Uusi laki sallii suojatiellä pyöräilyn, joten vaaratilanteet saattavat niillä lisääntyä. Pyöräilijää koskee suojatiellä sama korostettu varovaisuusvelvoite jalankulkijaa kohtaan, kuin muuallakin liikenteessä.

Mitä laki sanoo kännyköiden käytöstä kevyessä liikenteessä?

Laki ei kiellä kännykän käyttöä kävellessä eikä pyöräillessä. Tulee kuitenkin huomioida, että kännykkä varastaa käyttäjänsä huomion muulta liikenteeltä ja aiheuttaa helposti vaaratilanteita. Kaikkien tienkäyttäjien tulee lain mukaan noudattaa olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi ja kännykkä on omiaan haittaamaan tuon pykälän noudattamista.

Jos näkökykyä on jäljellä sen verran, että näkee liikennemerkit, mitkä niistä kannattaa opetella tuntemaan?

Yhdistetyn jalankulkuväylän ja pyörätien eri versiot on hyvä tunnistaa, sekä perusmerkit kärkikolmio, suojatien merkki ja kielletyn ajosuunnan merkki. Uusi laki toi myös mukanaan uusia merkkejä, kuten pyöräkadun ja pyöräsuojatien merkit.

Kuinka paljon pitää jalankulkijoille jättää liikkumatilaa jalkakäytävillä, kun niille on pystytetty terassi? Saavatko terassilla olevat päivänvarjot ulottua terassialueen ulkopuolelle?

Säännöksissä saattaa olla kaupunkikohtaisia eroja, mutta esimerkiksi Lahdessa terassi tulee sijoittaa siten, että vapaata jalankulkutilaa jää aina vähintään 1,5 metriä. Vapaan alueen määrittely edellyttää useimmiten tapauskohtaista harkintaa ja keskustelua liikenneyksikön kanssa, jolloin mitoitukseen vaikuttavia tekijöitä voivat olla jalankulkijamäärät, valaisinpylväät, katupuut, liikennemerkit ja muut kadunvarusteet ja pyörätiet. Terassien mainostelinettä ei saa sijoittaa terassialueen ulkopuolelle. Kaikki terassien kalusteet tulee olla terassin alueen sisäpuolella.

Onko laissa mainintaa, millainen näkökyky pitää polkupyöräilijällä olla?

Laki ei ota siihen kantaa, mikä on riittävä näkökyky pyöräilyyn. Kunkin ihmisen tulisi itse pystyä määrittelemään, milloin on kykenevä pyöräilemään. Kysymys on siitä, milloin näkökyky on riittävä huolelliseen ja riittävän varovaiseen pyöräilyyn.

Mitä laissa sanotaan opaskoiran/ avustajakoiran kanssa liikkuvan velvollisuuksista? 

Musta opaskoira katsoo käyttäjäänsä jalkakäytävällä.

Laissa ei mainita erikseen opaskoiran tai avustajakoiran kanssa kulkevaa henkilöä eli koirakkoa, vaan heitä koskevat samat säännöt kuin muitakin jalankulkijoita. Kevyen liikenteen väylillä koirakko kulkee siis joko vasemmassa tai oikeassa reunassa.

Velvoittaako laki näkövammaisen käyttämään liikenteessä valkoista keppiä?

Laki ei velvoita näkövammaista käyttämään valkoista keppiä.

Onko tieliikennelaki voimassa virkistysalueiden reiteillä, kuten pururadoilla ja latupohjilla?

Tieliikennelaki koskee tietä, jolla tarkoitetaan maantietä, katua, yksityistä tietä, moottorikelkkailureittiä tai muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua taikka yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta. Pururadat ja latupohjat ovat yleiseen liikenteeseen tarkoitettuja väyliä, joten tieliikennelaki koskee myös niitä.

Mihin suuntaan jalankulkijan tulee väistää, jos pyöräilijä takaa tullessaan soittaa kelloa?

Suosittelisin väistämään lähimmän reunan suuntaan.

Miten rullaluistelijoiden ja sähköpotkulautalijoiden tulee liikkua kävely- ja pyörätiellä?

Jos sähköpotkulauta kulkee yli 15 km/h, sen tulee noudattaa pyöräilijöiden sääntöjä. Jos maksiminopeus on alle 15km/h, niin se rinnastetaan jalankulkijoihin, kuten hiihtäjät ja rullaluistelijatkin. Pyörätuolia käyttävään sovelletaan jalankulkijoita koskevia säännöksiä. Sama koskee vammaista, joka kävelynopeudella kuljettaa käsikäyttöistä tai sellaista moottorikäyttöistä invalidiajoneuvoa, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 15 km/h. Muutoin hänen on noudatettava polkupyöräilijöitä koskevia säännöksiä.

Saako mopedilla ja skootterilla ajaa kävely- ja pyörätiellä ja kuinka kovaa?

Mopolla saa ajaa pyörätiellä vain, jos se on niille lisäkilvellä sallittu. Pyörätiellä tulee noudattaa ajoradalla voimassa olevaa nopeusrajoitusta.

Miten tulee menetellä, kun jää pois bussista kävely- ja pyörätiellä, jossa on polkupyöräliikennettä?

Kyseisessä tilanteessa on tärkeää, että välttää äkkinäisiä liikkeitä. Liikenteen keskellä on muutenkin tärkeää, että pyrkii tekemään omat aikeensa mahdollisimman selkeäksi muille. Uudessa laissa on erikseen tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus, joka koskee yllä olevassa tapauksessa sekä bussista poistuvaa, että pyöräilijää. Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.