Siirry sisältöön
Airut 10/2018

Marrakeshin sopimus voimaan EU:ssa

Piirroskuva erivärisistä kirjoista hyllyllä.
Näytä kuvan suurikontrastinen versio Näytä kuvan normaali versio Suurena kuvaa
Kuva: Pixabay

Sopimuksen odotetaan parantavan etenkin kolmannen maailman näkövammaisten opiskelu- ja ammatillisia mahdollisuuksia.

Teksti Aatu Komsi

Euroopan Unioni on nyt ratifioinut Marrakeshin sopimuksen, ja se astuu voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa vuoden 2019 alusta. Suomi ei ole itse sopimusta allekirjoittanut, mutta EU:n päätöksen myötä sopimus velvoittaa Suomeakin.

Marrakeshin sopimus on vuonna 2016 voimaan tullut kansainvälinen sopimus, joka pyrkii avaamaan kansalliset lukemisesteisille laaditut kirjastokokoelmat myös muiden sopimuksen ratifioineiden maiden lukemisesteisille kansalaisille.

Euroopan Sokeain Unionin EBU:n puheenjohtaja Wolfgang Angermann huomauttaa EBU:n tiedotteessa, että Marrakeshin sopimus ei mahdollista vain kulttuuriaineiston parempaa saatavuutta, vaan miljoonille ihmisille avautuu sopimuksen ratifioinnin myötä myös paremmat mahdollisuudet opiskeluun ja parempaan työllistymiseen.

Vammaisten oikeuksien turvaksi

Käytännössä Marrakeshin sopimuksessa on kyse tekijänoikeuksien rajoituksista vammaisten tiedonsaantioikeuksien turvaamiseksi. Nykyäänkin esimerkiksi Suomessa Celia saa valmistaa julkaistuista kirjoista  saavutettavia kopioita näkövammaisia ja muita lukemisesteisiä varten varsin vapaasti ja usein myös joutumatta maksamaan tekijänoikeuskorvauksia. Tämä lisää merkittävästi näkövammaisten saatavilla olevien julkaisujen määrää.

Celian julkaisuja saavat kuitenkin käyttää vain Suomessa asuvat. Kun Marrakeshin sopimus on astunut voimaan, niin Celialla kuin muiden maiden vastaavilla toimijoilla on nykyistä paremmat mahdollisuudet tarjota aineistojaan myös muiden maiden lukemisesteisille.

Pakolliseksi aineistojen jakaminen ei sopimuksen myötä kuitenkaan tule.

Latinalainen Amerikka odottaa

Kuvankaappaus Näkövammaisten Airuen numeron 12/2017 yhdestä aukeamasta. Aukeaman jutun otsikkona on: Saavutettava kirjallisuus yleistyy Ecuadorissa.
Marrakeshin sopimuksesta kirjoitettiin
Näkövammaisten Airuessa viimeksi numerossa 12/2017.

Marrakeshin sopimuksen on nyt ratifioinut EU mukaan luettuna runsaat 40 valtiota. Joukkoon liittyi vastikään myös Yhdysvallat. Koska Brexit ei ole vielä vuodenvaihteeseen mennessä astunut voimaan, sopimus tulee sitomaan myös Isoa-Britanniaa ja jää lähtökohtaisesti maassa voimaan sen EU-eron jälkeenkin.

Sopimuksesta hyötyvät etenkin Latinalaisen Amerikan maat, joille nyt saattaa avautua pääsy Espanjan ja Portugalin laajoihin kirjastokokoelmiin.

– Latinalaisessa Amerikassa sopimus on jo laajasti ratifioitu ja siellä on rakennettu kansainväliseen aineistonvaihtoon sopivat kirjastojärjestelmät, sanoo Näkövammaisten liiton kansainvälisten asioiden koordinaattori Sonja Ronkainen.

Ronkaisen mukaan myös Afrikassa hyödytäisiin sopimuksesta suuresti. Monet Afrikan maat eivät kuitenkaan ole vielä ratifioineet sopimusta ja monilta niistä puuttuvat riittävät tietoliikenne- ja kirjastojärjestelmät.

Suomalaisille merkittävintä on, että sopimuksen myötä oikeus aineistojen saavutettavien kopioiden tekemiseen laajenee, eikä esimerkiksi yliopistojen tarvitse teetättää kaikkien oppikirjojen saavutettavia äänikirjaversioita juuri Celialla.

EU:lta asetus ja direktiivi

  • Marrakeshin sopimus astuu voimaan koko EU:n alueella 1.1.2019.
  • Teknisesti EU:n päätös koostuu direktiivistä, joka jäsenvaltioiden on pitänyt sisällyttää omaan lainsäädäntöönsä 11.10.2018 mennessä, sekä asetuksesta, joka 1.1.2019 alkaen avaa sopimukseen sisältyvän aineistonvaihdon EU:n ja muiden allekirjoittajatahojen välille.
  • Suomi ei liene ehtinyt tehdä omia lakimuutoksiaan annettuun aikarajaan mennessä.
  • Monissa sopimuksen piiriin kuuluvissa maissa kaikki lukemisesteisille tehdyt saavutettavat kopiot on vapautettu tekijänoikeuskorvauksista. Suomessa Celia joutuu maksamaan korvauksia Daisy-levyistä sekä niistä digitaalisista sisällöistä, joissa tiedosto voi jäädä pysyvästi lukijan haltuun. Lakiesityksen mukaan tätä tullaan soveltamaan myös Marrakeshin sopimuksen kautta ulkomaille jaettavaan aineistoon.