Siirry sisältöön
Airut 10/2018

Uudistussuunnitelmia asiakasmaksuissa

Piirroskuva tietokonenäytöstä, josta katsoo ulos hymyilevä lääkäri.
Näytä kuvan suurikontrastinen versio Näytä kuvan normaali versio Suurena kuvaa
Esitetyssä asiakasmaksulaissa linjataan myös etäyhteydellä annettujen palveluiden maksuista. NKL on ilmaissut huolensa videopuhelujen saavutettavuudesta.
Kuva: Pixabay

Asiakasmaksulain uudistuksen odotetaan parantavan vammaisten asemaa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Teksti Sari Kokko

Sote- ja maakuntauudistuksen ohella ollaan uudistamassa asiakasmaksuja. Lakiluonnos on ollut lausuntokierroksella loppukesällä ja NKL on jättänyt oman lausunnon sekä ollut mukana Vammaisfoorumin lausunnossa.

Tavoitteena on selkiyttää nykyistä systeemiä sekä saada asiakasmaksut ja sote-uudistus sopimaan yhteen. Laissa säädettäisiin niiden sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuista, joiden järjestämisestä on vastuussa maakunta. Esitettävässä laissa säädettäisiin mm. palveluasumisen, pitkäaikaishoidon ja kotipalvelun maksuista. Maksut määräytyisivät asiakkaan maksukyvyn mukaan tai olisivat kiinteitä summia.

Uutena esitetään asiakasmaksuja etäpalveluina annettaviin sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluihin. Muistutimme, etteivät esim. videoyhteyksillä annettavat etäpalvelut useinkaan ole toimiva ratkaisu näkövammaiselle asiakkaalle eivätkä ne saa missään tapauksessa kokonaan korvata lähipalvelua. Toki muistutimme myös digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta ja käytettävyydestä.

Kuljetuspalvelujen omavastuiden kannalta esityksessä on hyvä kirjaus. Ongelmiahan on ollut joissain kunnissa, kun näkevä työssäkäyvä tai opiskelija käyttää esimerkiksi 30 päivän kausilippua, mutta näkövammaiselta kuljetuspalvelujen käyttäjältä peritään kertalipun hintainen omavastuu jokaiselta matkalta. Tämä on rahallisesti iso summa ja on kaukana yhdenvertaisuudesta eri ihmisten maksamien kustannusten kesken.

Lakiin esitetään mainintaa, että kuljetuspalvelujen omavastuuta määrättäessä on otettava huomioon julkisessa liikenteessä käytössä oleva kausi-, sarja- tai alennuslippujärjestelmä. Jos näkövammaisella on oikeus esimerkiksi opiskelija- tai eläkeläisalennukseen, se on muistettava kuljetuspalvelujen omavastuussakin. Jos tarve kuljetuspalveluun on säännöllinen ja näkövammaisella olisi julkisessa liikenteessä esim. 30 päivän kausi- tai sarjalippu, se on otettava huomioon omavastuuta määrättäessä.

Maksukatto säilyisi entisellään. Uutta olisi, että etäpalvelujen asiakasmaksut kerryttäisivät maksukattoa, kun vastaavasta lähipalvelusta perittävä maksu kerryttää sitä. Lisäksi asiakasmaksut, jotka on maksettu toimeentulotuella kerryttäisivät maksukattoa.

Nykyisin asiakkaan on seurattava maksukaton täyttymistä. Jatkossa maakunnan olisi huolehdittava, että maksukattoa kerryttävät maksut lasketaan mukaan maksukattoon ja että asiakas saa tiedon maksukaton täyttymisestä.

Asiakasmaksujen alentaminen ja perimättä jättäminen olisivat lähes samoin kuin nykyisin. Uutta on, että maakunta voisi oma-aloitteisesti jättää asiakasmaksun perimättä tai alentaa sitä, jos on tiedossa, että maksun  periminen vaarantaa asiakkaan toimeentulon. Asiakkaan on myös saatava tieto mahdollisuudesta maksun alentamiseen tai perimättä jättämiseen. Tässä muistutimme tiedon saavutettavuuden merkityksestä.

Laki annettaneen eduskunnalle tänä syksynä ja voimaan se tulisi soten aikoihin.

Kirjoittaja on Näkövammaisten liiton järjestöjohtaja