Siirry sisältöön
Airut 1/2020
Kysy asiantuntijalta

Muutoksenhakumenettely muuttui

Mitä muutos vammaispalveluasioiden hakumenettelyssä tarkoittaa?

Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvontalakimies Elli Björkberg vastaa:

Muutoksenhakumenettely korkeimpaan hallinto-oikeuteen vammaispalveluja koskevista hallinto-oikeuden päätöksistä muuttui, kun uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa tuli voimaan tammikuun alussa.

Uuden lain myötä hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO), jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Toisin kuin ennen, nyt siis tarvitaan valituslupa, joka myönnetään vain tietyin laissa säädetyin edellytyksin ja jos lupaa ei myönnetä, ei valitustakaan tutkita. Näin siis hallinto-oikeuksien päätösten varaan jää entistä enemmän asioita.

Ennen pystyi subjektiivisia oikeuksia, kuten kuljetuspalvelua ja henkilökohtaista apua koskevissa asioissa valittamaan suoraan vielä hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkeimman hallinto-oikeuden valitusluvan saamisen edellytyksenä olevat valituslupaperusteet eivät sen sijaan muutu. Asiak­kaalla on edelleen oikeus saada asiansa hallinto-oikeuden käsiteltäväksi entiseen tapaan.

Hyvää uudistuksessa on, että se toivottavasti lisää KHO:n ennakkoratkaisujen määrää ja painoarvoa laintulkinnassa.