Siirry sisältöön

Kuntavaalit tulevat

Tältä sivulta voit lukea Airut 2/2021:ssa julkaistun Kuntavaalit tulevat -äänijutun tekstivastineen.

Voit kuunnella jutun osoitteessa soundcloud.com/nakovammaistenliitto/kuntavaalit-tulevat

Huom! Äänijuttu on tehty ennen tietoa vaalien siirtymisestä, joten päivämäärät ovat väärät!

 

Marika Mäkinen:

Kuntavaalit tulevat. Kuntavaalit pidetään näillä näkymin ja tätä haastattelua tehtäessä huhtikuussa. Tulin tänne Iiris-keskukseen haastattelemaan näkövammaisten liiton järjestöpäällikkö Markku Möttöstä. Markku, mitkä ovat kuntavaalien äänestyspäivät.

Markku Möttönen:

Kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 18. päivä huhtikuuta ja äänestää voi yhdeksästä klo 20:een. Ja sitten ennen kuntavaaleja voi äänestää ennakkoon ja ennakkoäänestys alkaa 7.4. ja kestää 13. päivään 4.

Marika Mäkinen:

Missä kunnassa minulla on oikeus äänestää?

Markku Möttönen:

Henkilöllä on oikeus äänestää siinä kunnassa, missä hän on ollut kirjoilla helmikuun 26. päivänä. Tämä on se ratkaiseva päivämäärä, jolloin äänioikeusrekisteri tehdään. eli ei ole enää olemassa sitä harhakäsitystä, että mikä on ollut se kotikunta 1.1. Tietenkin, jos ei ole muuttanut tässä välillä. niin toki siinä kunnassa äänestetään, mutta ratkaiseva päivä on 26. helmikuuta.

Marika Mäkinen:

Entä voiko äänestää, jos äänioikeudesta kertova ilmoituskortti on syystä tai toisesta mennyt hukkaan ja sitä ei löydä millään?

Markku Möttönen:

Kyllä vaan voi. Tätä ilmoituskorttia ei tarvita välttämättä äänestyksessä, mutta jos se on tallessa, niin se on hyvä olla mukana. Sen ilmoituskortin, jonka äänestäjä siis saa ennen äänestysten alkamista, ennen ennakkoäänestyksen alkamista, sen merkitys on se, että siinä kortissa kerrotaan, mikä on äänestäjän äänestyspaikka vaalipäivänä. Vaalipäivänä 18. huhtikuuta äänestäjä ei voi äänestää missään muussa paikassa kuin siinä paikassa, mikä on siihen korttiin merkitty. Mutta sen sijaan ennakkoäänestää voi missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa. Joten se ilmoituskortti kannattaa kyllä säilyttää huolellisesti.

Marika Mäkinen:

Mistä tietää, missä nämä ennakkoäänestyspaikat ovat?

Markku Möttönen:

Se onkin hyvä kysymys, nimittäin ennakkoäänestyspaikkoja Suomessa on noin 1000 kappaletta. Esimerkiksi meillä, tai kaupungissa, missä olen kirjoilla, Vantaalla, niin ennakkoäänestyspaikkoja on 14. Niiden luettelo ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietenkin sieltä ihmeellisestä internetistä, mutta sitä voi kysyä myös Oikeusministeriön vaalineuvonnasta. Tämän jutun lopussa tulee puhelinnumerot oikeusministeriöön, mistä voi kaikkea äänestämiseen ja vaaleihin liittyvää asiaa kysyä. Mutta tyypillisesti nämä ennakkoäänestyspaikat on esimerkiksi kunnantaloilla, kaupungintaloilla, kirjastoissa tai vaikkapa kauppakeskuksissa.

Marika Mäkinen:

Onko näkövammaisella oikeus äänestää myös kotona?

Markku Möttönen:

Kyllä vaan on oikeus äänestää kotona. Eli me puhutaan tässä termistä kotiäänestys ja siihen liittyy hieman sääntelyä. Eli jotta voi äänestää kotona, niin on ilmoittauduttava kotiäänestykseen. Ja ilmoittautuminen tulee tehdä ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Ja nyt näissä kuntavaaleissa viimeistään 6. päivä huhtikuuta klo. 16 mennessä. Ja ilmoitus tehdään oman kunnan keskusvaalilautakunnalle. Ja sen keskusvaalilautakunnan yhteystiedot saa internet -sivuilta, sen voi saada myös oman kunnan keskuksesta ja sieltä oikeusministeriön palvelunumerosta. Ja kotiäänestys on tosiaankin tarkoitettu sellaisille henkilöille, joitten kyky liikkua on rajoittunut siinä määrin, että on kohtuuttomia vaikeuksia päästä ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle. Ja lisäksi vielä kotiäänestyksessä tulee huomioida, että kun sitten äänestäjälle ilmoitetaan, milloin vaalivirkailija tulee toimittamaan tämän kotiäänestyksen, niin paikalla pitää olla myös äänestäjän valitsema tai hyväksymä yli 18-vuotias henkilö. Ja tämä sama henkilö voi toki toimia myös samalla vaikkapa näkövammaisen äänestään vaaliavustajana siinä kotiäänestyksessä ja kirjoittaa sen numeron vaalilippuun.

Marika Mäkinen:

Voiko näkövammainen käyttää avustajaa äänestäessään ennakkoäänestyspaikoilla ja sitten varsinaisena vaalipäivänä vaalipaikalla?

Markku Möttönen:

Kyllä voi, eli tästäkin on säännökset vaalilaissa, mistä, mitä noudatetaan näissäkin kuntavaaleissa ja muissa valtiollisissa vaaleissa. Eli jos kyky tehdä merkintöjä äänestyslippuun on rajoittunut, niin henkilöllä oin oikeus käyttää avustajaa. Ja jälleen äänestäjä voi valita itse käyttämänsä vaaliavustajan. Avustajan tulee olla yli 18 vuotta täyttänyt ja hän ei saa olla ehdokkaana siinä kunnassa, missä äänestäjä äänestää, eikä hän saa olla myöskään ehdokkaana olevan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi. Ja jos tätä omaa vaaliavustajaa ei ole käytettävissä, niin vaaliviranomaisilla on velvollisuus osoittaa äänestäjälle vaalipaikalla vaaliavustaja, joka auttaa äänestysmerkinnän tekemisessä.

Marika Mäkinen:

Saako näkövammainen ehdokasluettelot pistekirjoituksella tai muuten saavutettavana, tai saavutettavassa muodossa?

Markku Möttönen:

Kyllä vaan. Ehdokasluetteloita tuotetaan pistekirjoituksella ja sitten myös sähköisessä muodossa. Oman kunnan ehdokasluettelon voi tilata pisteillä perjantaihin 26.3. mennessä sähköpostilla osoitteeseen airut(a)nkl.fi ja vaikkapa puhelimella, annan tässä oman numeroni: 050 596 5021. Ja lisäksi nämä luettelot tuotetaan tiedonsaantipalveluien luetuspalvelussa ja luettelot toimitetaan myös meidän alueyhdistyksiin mahdollisesti julkaistavaksi heidän omissa äänilehdissään. Tällasta isoa valtakunnallista kaikki kunnat kattavaa julkaisua ei tällä kertaa tehdä.

Marika Mäkinen.

Entäpä, voitko vielä kertauksen vuoksi sanoa tämän oikeusministeriön palvelunumeron ja milloin se palvelee?

Markku Möttönen:

Kerrotaan se tähän loppuun, sitähän ei muuten sitä numeroa ole edes sanottukaan. Eli oikeusministeriössä toimii vaalipalvelunumero äänestäjiä varten. Ja tää vaalipalvelunumero toimii puhelinnumerossa 0800 94770 suomenkielisenä ja ruotsinkielinen numero on 0800 94771. Ja viidenteen päivään huhtikuuta palvelunumero toimii arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Ja äänestysaikana palvelunumero toimii klo 8-20. Tästä palvelunumerosta voi kysyä vaaleihin ja äänestämiseen liittyvistä asioista, muun muassa voi tiedustella sitä omaa äänestyspaikka, jos se ilmoituskortin on jostakin syystä hukannut. Ja voi tiedustella oman kunnan keskusvaalilautakunnan yhteystietoja kotiäänestykseen ilmoittautumista varten. Eli varsin hyvä palvelu näkövammaisille tämä vaalipalvelunumero on. Sitä kannattaa hyödyntää, jos sille on tarvetta. Nämä numerot on maksuttomia ja otetaampa ne vielä tähän uudemman kerran. Eli suomenkielinen numero on 0800 94770 ja ruotsinkielinen  0800 94771. Ja oikeusministeriökin on tullut vielä, voisiko sanoa näin tuota leikillään nyt ehkä WhatsApp -aikaan eli heillä on tällanen WhatsApp viestipalvelunumerokin, joka on 050 438 8730. Sinnekin varmasti kysymyksiä voi laittaa.

Marika Mäkinen:

Näin. Siinä oli tuhti paketti kuntavaalitietoa. Mitä Markku luulet, me eletään nyt aikamoisen jännittäviä aikoja, koska vielä ei tiedetä, pidetäänkö vaalit varmuudella vai siirretäänkö niitä. Onko sulla Markku tietoa, tai arveluja siitä, jos vaalit siirretään, mikä se ajankohta on? Ja mitä se tarkoittaa, että kuntavallit siirretään? Vaarantuuko demokratia?

Markku Möttönen:

Hyviä kysymyksiä. Tosiaankaan meillä ei tietoa ole, että milloin vaalit pidetään. Aika lailla sellanen tuntuma on, että ne kuitenkin pidetään ihan normaalissa aikataulussa, eli huhtikuussa äänestetään. Mutta jos ei äänestetä, niin varsin todennäköistä on, että se äänestäminen tapahtuu joko sitten syyskuussa tai lokakuussa, eli syksylle ne sitten siirtyvät, jos siirtyvät. Se, että vaarantuuko demokratia, niin se onkin aika hyvä kysymys. Julkisuudessa on ainakin paljon ollu sitä tietoa, tai näitten vaalien pitämistä oikeastaan nyt normaalina vaaliajankohtana on perusteltu jopa sillä, että onhan ulkomaillakin pidetty vaaleja koronatilanteessa. Näin on, niitä on useita vaaleja pidetty viime vuoden aikana. Mutta sitten huomattava juttu on myös se, että lähestulkoon kaikissa ulkomailla pidetyissä vaaleissa se äänestysprosentti on pudonnut kuitenkin aiemmista. Meillä oli viime kuntavaaleissa 2017 58 % äänestysprosentti. niin minua tietysti itseäni ainakin vähän huolestuttaa, jos se siitä kovin paljon putoaa, jos se painuu kuntavaaleissa vaikka alle 50, niin onhan se huolestuttavaa. Toivottavasti näin ei käy, ja tässä voikin niin kun rohkaista kaikesta huolimatta, vaikka ihan perustellusti ihmisiä voi pelottaa jopa mennä äänestyspaikalle, niin siellä sinällään mitään pelättävää ole, kun itse vaan huolehtii siitä, että käyttää kasvomaskia ja käsihygieniasta ja menee siinä muiden mukana turvavälit huomioiden. Siellä viivähdetään niin vähän aikaa, että äänestämään vain.

Marika Mäkinen:

Niin, ja eikä se koronalle altistumisaika ole semmonen 15 minuuttia, elikkä se äänestys tuskin ihan niin pitkään kaikkinensakaan kestää.

Markku Möttönen:

Näimpä, vaikka sitten tietysti joku voi heittää sen teorian, että me emme tiedä näistä muuntoviruksista, mutta, että kuinka nopeesti ne tarttuu. Mutta toivottavasti tässä pikapuolin nyt, kun tätä haastattelua tehdään, niin mä uskoisin, että viikon päästä tästä, niin me tiedetään, että onko vaalit vaiko eikö.

Marika Mäkinen:

Kyllä. Tuota se tilanne saattaa joka tapauksessa syksyllä olla vielä sellainen, että korona jyllää. Eli se ei oo silloinkaan vielä ihan ohi. Ja silloin enää ei voi siirtää vaaleja vai mitä?

Markku Möttönen:

Niin, näimpä, näin minäkin ajattelen, että se on ollut yks myös peruste, kun on kuunnellu meidän oikeusministeriä, niin hän on myös todennut sen, että emmehän me voi tietää, mikä tilanne on syksyllä. Se on ihan totta sekin, että ei tässä oikeastaan niin kun, tai mä ajattelen asiaa niin, että ei ole niin kun oikeaa ja väärää toimintatapaa, että meidän on mentävä sen mukaan, mitä nyt sitten poliitikot päättävät. Vähän ehkä välillä huolestuttaa se, että kaikkia muita rajoituksia kyllä tehdään, ihan siis perustellusti tehdään kaikkia rajoituksia, mutta nää vaalit on sellainen, jotka niin kun, varsinkin puolueiden puoluesihteerit ajavat näitä niin kun käärmettä pyssyyn, että puolueet ovat laittaneet koneistot käyntiin ja nyt nää on vaan pidettävä. Ja jotkut ovat jopa sanoneet, että onhan meillä sodankin aikana pidetty vaaleja. Mutta että toivoisin vähän malttia tähän keskusteluun.

Marika Mäkinen:

Kyllä, tällaisia vertauksia on tosiaankin tehty. Oisko meidän neuvo nyt ja Markku ennen kaikkea sun neuvo, että jos vaalit pidetään nyt oikeaan aikaan huhtikuussa, niin ei muuta, kun äänestämään. Ja pidetään kaikki hygienia- ja muut turvamääräykset mielessä. Ja siinä tapauksessa, että vaalit siirtyvät, niin silloinkin kannattaa mennä äänestämään. Elikkä äänestäminen kannattaa aina.

Markku Möttönen:

Kyllä. Se on juuri näin, että äänestää kannattaa vaaleissa kun vaaleissa, niin äänestää kannattaa. Silloin saa myöskin itselleen oikeuden kritisoidakin omaa kuntaa ja voi reilusti kertoa, että on ollut valitsemassa myös kuntapäättäjä. Ja se ma kunta on oikeestaan se ihan tärkeä sen oman elinympäristön ja toimintaympäristönkin kannalta, vaikka nyt tietysti toimitaan laajemmallakin kun omassa kunnassa, muta oma kunta kullan kallis, niin kai se on.

Marika Mäkinen:

Kyllä.