Siirry sisältöön
Airut 5/2020

Lenkkipoluilla ja kaupoissa väärinkäsityksiä korona-aikana

Piirroskuva koronaviruksesta.
Näytä kuvan suurikontrastinen versio Näytä kuvan normaali versio Suurena kuvaa
Kuva: Henna Räsänen

Näkövammaisten liitossa selvitettiin verkkokyselyllä näkövammaisten henkilöiden kokemuksia koronaepidemian vaikutuksista heidän arkeensa. Selvisi, että moni asia on tänä aikana muuttunut.

Teksti Näkövammaisten liitto

Verkkokysely tehtiin 26. maaliskuuta ja 17. huhtikuuta välisenä aikana. Vastauksia saatiin 82.

Vastaajista 75 prosenttia kertoo koronatilanteen aiheuttaneen muutoksia kaikilla elämän osa-alueilla, esimerkiksi tunne- ja työelämässä sekä sosiaalisessa elämässä.

Noin neljäsosa vastaajista kertoo, että koronatilanne on vaikuttanut heidän arkeensa hyvin vähän tai ei lainkaan. Monet vastaajista kertoivat, ettei heidän avuntarpeensa ole muuttunut entisestä.

Yksinäisyyttä ja erillisyyttä

Korona-aika on tuonut kyselyyn vastanneilla näkövammaisilla esiin lukuisia tunteita, kuten lisääntynyttä yksinäisyyttä, turvattomuutta, pelkoa, epätietoisuutta, epävarmuutta, epätoivoa ja yleistä hyödyttömyyden tunnetta.

Kuntouttava työtoiminta on loppunut ja kuntoutus on keskeytynyt tai loppunut kokonaan. Monen näkövammaisen arkea rytmittävät normaalisti kerhot ja yhdistystoiminta, mutta nämäkin olivat kyselyä tehtäessä olleet tauolla jo parin kuukauden ajan.

Sosiaalisessa mediassa oli koronakevään aikana ollut paljon erilaisia kuvahaasteita, joiden tarkoituksena on tuoda iloa kotiin pysähtyneeseen arkeen. Näkövammaisille kuvahaasteisiin osallistuminen ei kuitenkaan yleensä ole mahdollista, mikä on aiheuttanut ulkopuolisuuden tunnetta.

Moni vastaaja kertoi liikkuvansa nyt aiempaa enemmän luonnossa, mutta lenkkeilijöiden turvavälit huolestuttavat, sillä he eivät pysty näönvaraisesti väistämään toisia lenkkeilijöitä.

Ongelmia korona-aikaan

Moni näkövammainen tarvitsee henkilökohtaista avustajaa päivittäisten rutiinien hoitamiseen. Suurin osa näkövammaisista on iäkkäitä ja siten määrätty koronaviruksen vuoksi karanteeniin, mikä on vaikeuttanut henkilökohtaisen avustajan työtä, kun kontakteja on pyritty välttämään. Virustartunnalta suojaavia varusteitakin on ollut vaikeaa saada.

Päivittäisten ostosten tekemistä on hankaloittanut muun muassa kaupan puutteelliset valikoimat, toimituksissa olleet virheet ja aukioloajoista saatu puutteellinen tieto. Lisäksi näkövammaisten on vaikeaa noudattaa viranomaisten korona-aikaan liittyviä hygieniasääntöjä, sillä ostoksia tehdessä tuotteita on tarkasteltava käsin.

Apua ja tukea korona-arkeen

Toisaalta moni asia on sujunut hyvin koronatilanteesta huolimatta. Vastaajat kertovat tilanneensa päivittäistavaroita verkkokaupan kautta ja avustajat tai läheiset ovat käyneet kaupassa heidän puolestaan. Valmiita ruoka-annoksia on tilattu tai haettu kotiin ravintoloista.

Henkilökohtaiset avustajat ovat toisinaan pystyneet tekemään etätöitä, ja opaskoirasta on ollut hyötyä esimerkiksi lenkkeilyssä.

Omaa aikaa on ollut koronatilanteen vuoksi tänä keväänä normaalia enemmän, ja jotkut vastaajista kertoivat käyttäneensä tämän ajan oman yrityksen pyörittämiseen tai omatoimiseen luonnossa liikkumiseen.

Jaksamista ja toimintakykyä ovat tukeneet muun muassa verkkokurssit, kotivoimistelu, videopuhelut ja äänikirjat.

Korona-aika on tuonut esiin lisääntynyttä yksinäisyyttä, turvattomuutta, pelkoa, epätietoisuutta, epävarmuutta, epätoivoa ja yleistä hyödyttömyyden tunnetta.